High performance sports management

Coachen jobbar för att stötta och vidareutveckla coacher och tränare i hela landet för fantastiska idrottsprestationer. För ett anpassat upplägg framtaget efter dina/era specifika förutsättningar och utmaningar jobbar Coachen individuellt med tränare och coacher, klubbar och/eller förbund.